medi media Postęp

Amnesty Inernational przeciwko dyskryminacji

Darmowy prawnik - koszty zastępstwa procesowego http://www.notariat-poznan.pl/koszty/

Projekt „Razem mamy siłę: STOP dyskryminacji” ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizację do podejmowania działań zwalczających dyskryminację w społecznościach lokalnych i internetowych. Kluczowe dla projektu są wspólne działania na rzecz zmian, wykorzystanie nowych mediów, praca metodą projektu uwzględniająca partycypację młodych ludzi na każdym etapie i osobiste zaangażowanie. Grupą docelową są społeczności szkolne, aktywiści ngo, media, a pośrednio społeczności, lokalne oraz dyskryminowane mniejszości.

www.antonioland.pl

Projekt będzie realizowany na obszarze całej Polski. W ramach dwuletniego projektu zostaną przygotowanie materiały edukacyjne i akcyjne, młodzież zrealizuje własne projekty uczniowskie na rzecz zwalczania dyskryminacji w społecznościach lokalnych, zorganizowane będą szkolenia dla 40 nauczycieli, 120 aktywistów organizacji pozarządowych oraz seminaria dla 120 blogerów i vlogerów. Rezultaty projektu pozwoli rozpowszechnić broszura prezentująca przykłady dobrych praktyk, konferencja końcowa oraz współpraca z „nowymi” i tradycyjnymi mediami.