medi media Postęp

Amnesty International

choroby-skory.historiamedycyny.com.pl komornik poznań

Jedną z największych pozarządowych organizacji międzynarodowych jest Amnesty International, która za cele stawia sobie zapobieganie naruszeniom praw człowieka. Swój cel realizuje poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie, do których można zaliczyć min.

pisanie listów do rządów państw, pokojowe akcje obywatelskie, rozgłaszanie informacji o naruszeniach praw człowieka i realną (finansową i prawną) pomoc osobom poszkodowanym. Działalność organizacji finansowana jest głównie dzięki darczyńcom i ze składek członkowskich.

Amnesty nie przyjmuje żadnej pomocy rządowej, a wszelakie datki otrzymane od przedsiębiorstw i innych organizacji podlegają dodatkowym obostrzeniom, by uniknąć oskarżeń o jakąkolwiek zależność organizacji. W szeregach organizacji działa obecnie 2 miliony 200 tysięcy członków w 150 krajach na całym świecie.

Centralna jednostka organizacyjna (tzw. Międzynarodowy sekretariat) mieści się w Londynie.

Od 2009 roku szefem AI jest Salil Shetty. Hymn organizacji stanowi piosenka One z repertuaru grupy U2.