medi media Postęp

Caritas Polska

https://www.darmowyprawnik.eu/

Caritas jest organizacją międzynarodową, która swoją działalność na ziemiach polskich uruchomiła w 1895 roku we Lwowie. Była to jedna z pierwszych organizacji o charakterze dobroczynnym, która funkcjonowała wtedy w ramach Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Dobroczynnych.

W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. na terenie niemalże każdej diecezji otwierano nowe lokalne związki Caritas.

Po wielu burzliwych latach Caritas w Polsce pojawił się ponownie w 1990 roku. Jest to organizacja, która wspiera przede wszystkim akcje humanitarne na terenie Polski oraz poza jej granicami.

https://komorniksadowy.rzeszow.pl/

Do największych zasług Caritasu należą przede wszystkim pomoc berobotnym i bezdomnym, a także pomoc dzieciom, chorym, osobom starszym i wszystkim potrzebującym pomocy. Polska instytucja Caritas współpracuje z międzynarodową organizacją o tej samej nazwie w zakresie pomocy imigrantom i uchodźcom.

Zapewnia również pomocą humanitarną ofiarom wojen i kataklizmów. Caritas wspiera swoich podopiecznych długofalowo zapewniając zarówno wsparcie materialne i finansowe, jak również psychiczne i duchowe.