medi media Postęp

Co to jest norma europejska?

Adwokat posiadający podwójny, międzynarodowy dyplom tj. polskich i niemieckich studiów prawniczych: kancelaria Gorzów

Polskie prawo po wejściu do Unii Europejskiej uległo bardzo dużym zmianom.

Od teraz wiele aspektów naszej krajowej rzeczywistości musi być zgodne z normami europejskimi – czyli tak naprawdę z czym? Norma europejska to powszechnie dostępna regulacja.

W zależności od tego, czego dotyczy musi zostać przyjęta przez CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny, CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki lub ETSI, czyli Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.

Jako, że ostatni z wymienionych organów działa dopiero od 1997 roku wcześniejsze przyjmowane przez niego normy telekomunikacyjne także zaliczane są do norm europejskich.

Wszystkie projekty norm europejskich uzgadniane są z przedstawicielami różnego typu organów i instytucji, a następnie nad każdym z nich przeprowadza się głosowanie ważone.

Wprowadzanie norm europejskich ma bardzo istotny wpływ na działanie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – to właśnie dzięki tym dokumentom, w całej Unii Europejskiej obowiązują takie same standardy.