medi media Postęp

Co to jest norma europejska?

prawo gospodarcze poznań niemieckie prawo pracy dla polaków

Polskie prawo po wejściu do Unii Europejskiej uległo bardzo dużym zmianom.

Od teraz wiele aspektów naszej krajowej rzeczywistości musi być zgodne z normami europejskimi – czyli tak naprawdę z czym? Norma europejska to powszechnie dostępna regulacja.

W zależności od tego, czego dotyczy musi zostać przyjęta przez CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny, CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki lub ETSI, czyli Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.

Jako, że ostatni z wymienionych organów działa dopiero od 1997 roku wcześniejsze przyjmowane przez niego normy telekomunikacyjne także zaliczane są do norm europejskich.

www.plbus.pl

Wszystkie projekty norm europejskich uzgadniane są z przedstawicielami różnego typu organów i instytucji, a następnie nad każdym z nich przeprowadza się głosowanie ważone.

Wprowadzanie norm europejskich ma bardzo istotny wpływ na działanie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – to właśnie dzięki tym dokumentom, w całej Unii Europejskiej obowiązują takie same standardy.