medi media Postęp

Czego nie można wysyłać kurierem?

https://www.swiat-diesla.pl/

Często zależy nam na szybkim transporcie przedmiotów, których firmy kurierskie w ogóle nie mogą przewozić. O tym, których rzeczy nie wolno przewozić firmom kurierskim, mówią przepisy zawarte w Prawie Przewozowym.

Wymienia ono listę przedmiotów niedopuszczonych do transportu. Wśród nich są m.

łącznik tłumika

in. korespondencja prywatna, gotówka, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, itp.

, broń i amunicja, żywność łatwo psującą się, wymagającą specjalnych warunków przewozu, towary chemiczne i biologicznie aktywne, zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce, narkotyki i substancje psychotropowe, leki wymagające specjalnych warunków przewozu, inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla osób mających z nimi styczność lub mogące uszkodzić i zniszczyć inne przesyłki, inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto wiele firm kurierskich dodaje do tej listy inne przedmioty takie jak np.

szkło i inne rzeczy łatwo podatne na uszkodzenia albo przedmioty, których przewóz może doprowadzić do uszkodzenia lub pobrudzenia innych przesyłek. Jeśli zależy nam na szybkim transporcie takich rzeczy, musimy je przewieźć sami.