medi media Postęp

Dyrektywy Nowego Podejścia

Komornik Kobyłka - Kancelaria Komornicza Arona Czubkowskiego ul. Cicha 1/2, 00-353 Warszawa antywindykacja

Normy europejskie umożliwiają poprawne funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z normami z kolei powiązane są dyrektywy, które przez wiele lat hamowały rozwój technologiczny.

Mowa tu o tzw. Starym Podejściu w opracowywaniu tych dokumentów, którego szczegółowość utrudniała wprowadzenie nowych – często bardziej zaawansowanych technologicznie – produktów na rynek.

Właśnie dlatego, zdecydowano się na wprowadzenie Dyrektyw Nowego Podejścia. Co zostało zmienione? Są one przede wszystkim o wiele mniej dokładane.

Nie znajdziemy tu już konkretnych wymagań, ale kwestie wiążące się z bezpieczeństwem użytkowania produktu. Niektóre z nich koncentrują się również na oszczędności energii, transporcie pewnych typów urządzeń lub dokładności metrologicznej sprzętu pomiarowego.

Takie zawężenie dziedzin powoduje, że biurokracja nie jest już czynnikiem hamującym rozwój. Warto też wiedzieć, że przy dyrektywach Nowego Podejścia następuje pełna harmonizacja – po ich wprowadzeniu wszystkie krajowe przepisy należy uchylić.