medi media Postęp

Jak rozwijało się Amnesty International?

porady prawne katowice likwidacja szkód majątkowych

Początki Amnesty International datuje się na lipiec, 1961, wtedy też odbyło się międzynarodowe spotkanie sympatyków apelu prawnika Petera Benensona, na którym podjęto decyzję o utworzeniu międzynarodowego ruchu na rzecz obrony wolności wyrażania opinii i wyznawania religii.

W londyńskiej dzielnicy Mitre Court powstały biuro i biblioteka, gromadząca informacje o przykładach naruszenia praw człowieka (w 1962 było tam już 1200 udokumentowanych spraw).

Pierwsze grupy powstały w Wielkiej Brytanii, RFN, Holandii, Włoszech a także Szwajcarii i działały przez tzw.

„sieć trójek”- każda z nich zajmowała się trzema więźniami sumienia z trzech głównych obszarów polityczno-ekonomicznych świata: państw kapitalistycznych, socjalistycznych i rozwijających się.

W ciągu kolejnych lat następował rozwój struktur organizacji, która na konferencji belgijskiej w 1962 roku przyjęła nazwę Amnesty International.

W tym samym roku powstał Fundusz Więźniów Sumienia (służący pomocą więźniom i ich rodzinom).

www.canon-foto-klub.pl

Rok później Międzynarodowy Komitet Wykonawczy (IEC), Międzynarodowy Sekretariat (siedziba AI) oraz Biuro Badawcze, na bieżąco śledzące losy więźniów.