medi media Postęp

Koronarografia i koronaroplastyka PCI

bhp zabrze wyrok zaoczny sprzeciw

Koronaroplastyka to zabieg nazywany także angioplastyką naczyń wieńcowych. Polega to on rozszerzaniu naczyń krwionośnych, które w wyniku choroby uległy zwężeniu lub zamknięciu. Aby pacjent mógł zostać poddany zabiegowi koronaroplastyki musi wcześniej przejść koronografię, która wykaże odpowiedni wynik. Koronaroplastyka jest prowadzona w kilku etapach. Na samym początku pacjent przechodzi badanie, które pozwala zobrazować jego tętnice wieńcowe. Wykonuje się to przy użyciu promieni rentgenowskich. W drugi etapie do naczyń krwionośnych pacjenta wprowadzane są specjalne cewniki, które posiadają baloniki. Następuje wówczas rozszerzanie tętnic zwężonych w wyniku choroby wieńcowej.

www.edermokosmetyk.com.pl

W trzecim etapie zabiegu do naczyń krwionośnych pacjenta wprowadzane są tzw. stenty, które mają zapobiegać ponownemu zwężaniu się tętnic. Koronarografia jest natomiast zabiegiem inwazyjnym, dlatego przed jej przeprowadzeniem konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta. Głównym wskazaniem do wykonania tego badania jest pojawienie się u pacjenta objawów choroby wieńcowej. Po wykonaniu koronarografii bardzo szybko i łatwo można zdiagnozować chorobę wieńcową. Koronarografia to zabieg polegający na dotarciu do ujścia naczyń wieńcowych drogą prowadzącą przez tętnicę promieniową. Następnie poprzez specjalny cewnik pacjentowi podaje się kontrast do naczyń wieńcowych co pozawala na oglądanie ich wnętrza i wypełnienia. Dzięki temu szybko można rozpoznać wszelkie ich zwężenia lub ubytki.