medi media Postęp

Korzyści biznesowe płynące z norm europejskich

http://smart-bhp.pl/ PragmatIQ

Ponad 10 lat temu, gdy Polska nie była jeszcze pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, wielu przedsiębiorców i producentów różnych wyrobów bało się, że powszechne wprowadzenie norm europejskich utrudni im prowadzenie działalności. Tymczasem okazuje się, że normalizacja w ramach Wspólnoty niesie ze sobą wiele korzyści. Jakich? Przede wszystkim przejrzystość i uporządkowanie. Dzięki normom europejskim można lepiej zarządzać produktem oraz ryzykiem. Łatwiej też dać klientowi gwarancję jakości i w razie problemów powołać się na europejski standard. Normy pozwalają też na optymalizację kosztów – bez obaw, jako producenci możemy sprowadzić podzespoły z innego kraju Unii Europejskiej.

Adwokat Piotr Mikołajczak

Ich standard na pewno będzie zgodny z prawem obowiązującym w państwie, gdzie prowadzimy działalność. Normalizacja ułatwia nam też maksymalizację przychodu. Łatwiej nam zarządzać bowiem cyklem życia produktu i zdobyć większą część rynku. Normy europejskie dają nam również wiele możliwości typowo biznesowych. Należą do nich, np. zaistnienie na rynku międzynarodowym.