medi media Postęp

Odnawialne źródła energii – jakie?

Adwokat rozwód Bolesławiec szlabany automatyczne

Zmiany klimatu coraz bardziej pustoszą naszą planetę i wywołują różnego rodzaju kryzysy, przez które cierpimy w zasadzie wszyscy. Jednym ze sposobów na to, aby zadbać o planetę jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które to w ostatnich latach stają się coraz bardziej popularnym tematem. Wszystko oczywiście dlatego, że coraz częściej stanowią one bardzo ważną część miksu energetycznego i coraz więcej państw dąży do tego, by to właśnie odnawialne źródła energii były najchętniej wykorzystywane. Nie jest to jednak łatwe zadanie, tym bardziej, że bardzo często stosowanie takich odnawialnych źródeł wymaga różnego rodzaju inwestycji. Warto jednak wiedzieć, jakie są najpopularniejsze odnawialne źródła energii i w jaki sposób możemy je stosować. Nie da się ukryć, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się energetyka słoneczna, czyli wykorzystanie energii promieni słonecznych. Tego typu energetyka znajduje bardzo szerokie zastosowanie przede wszystkim do wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej w takich obszarach jak budownictwo, rolnictwo czy ochrona środowiska.

Także my sami jesteśmy w stanie wykorzystać energię słoneczną – albo poprzez panele fotowoltaiczne, albo poprzez tak zwane kolektory słoneczne. W wielu przypadkach to słońce zapewnia dziś domostwom ciepłą wodę, a coraz częściej także całą potrzebną energię. Warto pamiętać również o tym, że energetyka słoneczna przynosi bardzo wymierne korzyści ekonomiczne, jak i ekologiczne – są to zapewne główne powody jej popularności.

Na jakie odnawialne źródła energii stawiać?

Słońce to oczywiście tylko jedna z możliwości i jeden ze sposobów, na to, aby człowiek mógł wykorzystać odnawialne źródła energii. Prócz energetyki słonecznej należy wyróżnić także inne rodzaje jak:

  • hydroenergetyka (energetyka wodna),
  • aeroenergetyka (energetyka wiatrowa),
  • energia ziemi.

Energetyka wodna polega na pozyskiwaniu energii z wód śródlądowych. Warunkiem jest jednak duże natężeniu przepływu, gdyż tylko w ten sposób jesteśmy w stanie przetworzyć ją na energię mechaniczną czy elektryczną.

Tworzy się również tak zwane podmorskie młyny, a możliwe jest również zamienianie energii fal na energię elektryczną. Wszystkim tym zajmują się odpowiednie elektrownie. Energetyka wiatrowa to z kolei przede wszystkim wykorzystanie energii wiatru, co odbywa się w elektrowniach oraz siłowniach wiatrowych. Popularne są więc „farmy wiatraków”, natomiast trzeba przy tym zdawać sobie sprawę, że moc tego typu elektrownie uzależniona jest przede wszystkim od prędkości wiatru. Aeroenergetyka znalazła swoje zastosowanie także w gospodarstwach domowych. Człowiek jest w stanie również wykorzystać energię ziemi – mowa tutaj o energii cieplnej, która znajduje się wewnątrz ziemi. Wykorzystuje się ją na przykład do ogrzewania domów.

jersey.net.pl

Wykorzystanie energii geotermalnej (ale też innych form źródeł odnawialnych) jest dziś możliwe głównie za sprawą rozwoju technicznego, dzięki któremu jesteśmy w stanie coraz lepiej wykorzystywać odnawialne źródła energii.