medi media Postęp

Pilne Akcje, czyli jak działa Amnesty International

www.mupio.pl Prawa pracownika

Jedna z najważniejszych organizacji, dbających o prawa człowieka czyli Amnesty International powstała już ponad pół wieku temu podejmuje działania o nazwie Pilne Akcje.

Pilne Akcje to ogólnoświatowe akcje ogłaszane przez Amnesty International, polegające na wysyłaniu listów – apeli w sprawie osób, których podstawowe prawa są zagrożone lub łamane.

Dotyczą one m.

in.

: osób zagrożonych egzekucją lub torturami, aresztantów pozbawionych kontaktu z prawnikiem, rodziną albo opieki medycznej oraz więźniów sumienia.

Podstawą każdej Pilnej Akcji jest krótki tekst składający się z opisu przypadku, wskazówek dotyczących treści apelu oraz adresów, na które należy go wysłać.

Język listu może być dowolny, przy czym jeżeli nie jest to angielski ani język urzędowy danego kraju, sugerowane jest podkreślenie nazwiska osoby, w sprawie której się pisze.

Z danych Amnesty International wynika, że dzięki Pilnym Akcjom udało się w ciągu ostatnich 30 lat uratować aż 16600 osób.