medi media Postęp

Przeszkoleni agenci ochrony

przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o bhp zabrze

Najskuteczniejszą formą ochrony jest ochrona fizyczna udzielana przez pracowników agencji 24 godziny na dobę. Ochroniarze pracujący na miejscu są często wspierani przez grupy interwencyjne, które w razie zagrożenia docierają na miejsce w możliwie krótkim czasie. Grupy interwencyjne są zawsze gotowe do działania. Aby dana firma mogła prowadzić działalność ochroniarską musi uzyskać zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji. Takie pozwolenie jest wydawane tylko wtedy, gdy firma może się pochwalić odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznacznikiem rzetelnych firm ochroniarskich jest to, że biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za mienię. To oznacza, że firma ochroniarska ponosi konsekwencje w razie ewentualnej kradzieży lub zniszczenia mienia. Odpowiednie przeszkolenie pracowników jest więc zarówno w interesie firmy ochroniarskiej, jak i ich klientów. Pracownicy firmy ochroniarskiej muszą też mieć licencje pozwalające na wykonywanie określonych czynności. Na przykład istnieją dwie licencje związane z instalacją systemów alarmowych.

Pierwsza pozwala na wykonywanie samej instalacji, a druga dotyczy planowania systemu. Niektóre firmy zwracają też dużą uwagę na warunki psychofizyczne przyszłych pracowników oraz na ich kulturę osobistą. To również ważne dla potencjalnego klienta. W końcu pracownik działający na terenie danej firmy ma również wpływ na wizerunek placówki, w której wykonuje swoje obowiązki. Zwłaszcza, jeśli ochroniarze bezpośrednio monitorują teren obiektu wewnątrz i na zewnątrz budynków.