medi media Postęp

Zasady prawne dotyczące prowadzenia konwoju

adwokat prawo karne łódź https://supportme.pl/e-nieobecnosci/

W prawie konwojem nazywa się działania związane z transporter mienia lub osoby. W przypadku mienia może to dotyczyć wartościowych przedmiotów lub obiektów muzealnych.

Istnieje też tak zwany konwój etapowy, czyli transport zbiorowy osób konwojowanych. W ramach konwoju wyróżnia się ponadto pojęcie doprowadzenia – polega ono konwojowaniu osób pozbawionych wolności.

Tego rodzaju konwój najczęściej prowadzi się w celu przemieszczenia osoby do jednostki policji albo innego miejsca określonego przepisami. W przepisach istnieje też pojęcie osoby konwojowanej.

Jest to osoba, która przemieszcza się z aresztu, zakładu karnego, schroniska lub zakładu poprawczego do innego miejsca wskazanego przez organy sądownicze. Konwojowana może być również osoba wymagająca szczególnego nadzoru.

Dotyczy to osób, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub w ataku terrorystycznym, a także osób które popełniły inne przestępstwa o szczególnie wysokim stopniu szkodliwości społecznej. W konwoju biorą udział także konwojenci, czyli osoby wykonujący konwój – najczęściej policjanci lub przedstawiciele firm ochroniarskich, gdy konwojowane jest mienie przedsiębiorstwa, które korzysta z usług firmy oferującej usługi ochrony.

Przedmioty, które znajdują się w posiadaniu osoby konwojowanej to depozyt. Depozyt może być zastrzeżony – dotyczy to przedmiotów, które mają wysoką wartość lub mogą stanowić zagrożenie.

Podczas konwojów czasami dochodzi do tak zwanych wydarzeń nadzwyczajnych. Są to wszystkie nietypowe zdarzenia, w których bierze udział osoba konwojowania, na przykład usiłowanie zabójstwa, próba ucieczki, zamach na zdrowie osób uczestniczących w konwoju, a także próby zamachu na transportowane mienie lub muzealia.