medi media Postęp

Zawód ochroniarz. Jak zostać ochroniarzem?

http://br-kancelaria.com/ adwokat warszawa sprawy karne

Pracowników ochrony widujemy na co dzień w banku, supermarkecie, drogerii, na magazynach, w klubie lub na stadionie. Zadaniem ochroniarza jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, ale i ochrona mienia. Mianem „ochroniarza” często określa się dwie grupy osób – wyszkolone, specjalnego przygotowane do pełnienia zawodu osoby, a także ludzie bez specjalnego przeszkolenia, których zadaniem jest po prostu obecność w danym miejscu. Profesjonalny pracownik ochrony musi ukończyć odpowiednią szkołę lub kurs oraz posiadać licencję I lub II stopnia.

Obowiązki zawodowego ochroniarza

Obowiązki pracowników ochrony są oczywiście różne, co zależy od miejsca pracy. Do podstawowych zadań ochroniarza należy więc:

  • Ochrona mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,
  • Zapewniania bezpieczeństwa ludziom w miejscach publicznych,
  • Zapobieganie lub interwencja w przypadku ataków,
  • Zakazywanie wstępu na dany obiekt osobom niepowołanym lub mogącym stwarzać zagrożenie,
  • Konwojowanie wartościowych przesyłek.

Licencjonowany ochroniarz – jak nim zostać?

Jeśli chcesz zostać ochroniarzem z licencją I lub II stopnia musisz ukończyć szkołę policealną na odpowiednim kierunku (kierunek: pracownik ochrony) lub ukończyć specjalny kurs. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata i obejmuje zajęcia z zakresu praca cywilnego, handlowego, karnego, kryminalistyki, samoobrony, konwojowania i zabezpieczania imprez o charakterze masowym.

Niezbędne jest zdanie egzaminu zewnętrznego, na który składa się część teoretyczna oraz praktyczna. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest równoznaczne z otrzymaniem tytułu „technika ochrony fizycznej osób i mienia”.

Z kolei specjalny kurs na ochroniarza może trwać od 2 tygodni do 5 miesięcy. Takie kursy organizują wyspecjalizowane w tym zakresie firmy lub agencje ochrony. Na kursie poznasz podstawy prawa, techniki samoobrony, sposoby interwencji, elementy pierwszej pomocy, a nawet przejdziesz naukę strzelania. Osoby, które chcą uczestniczyć w kursie muszą mieć ukończone przynajmniej gimnazjum. Po pozytywnym ukończeniu takiego kursu przyznawana jest licencja I stopnia. Dopiero ukończenie kolejnego kursu gwarantuje licencję II stopnia.

Wymagania na licencjonowanego ochroniarza

Jeśli chcesz zostać licencjonowanym ochroniarzem, musisz spełnić pewne warunki:

  • Dobre zdrowie i sprawność fizyczna – potwierdzone orzeczeniem lekarskim
  • Opanowanie w stresowych sytuacjach,
  • Umiejętność rozwiązywania konfliktów,
  • Odporność na stres i zmęczenie,
  • Zdolność szybkiej analizy sytuacji i reagowania na zagrożenie.

Plusy i minusy pracy ochroniarza

Praca ochroniarza ma swoje zalety i wady. Do plusów z pewnością zaliczyć można łatwość w znalezieniu pracy, nawet dla osób o niższych kwalifikacjach. Zaletą jest także praca z ludźmi, a nawet konieczność utrzymywania dobrej kondycji fizycznej. Praca ochroniarza ma także pewne wady. Jest to praca w systemie zmianowym, nierzadko po 12 godzin i na nocne zmiany. Praca wiąże się ze stresem i wymaga stałej uwagi. Na ochroniarzach ciąży duża odpowiedzialność, która jest nieadekwatna do niskich zarobków.

Ochroniarze mają także małe możliwości awansu.