medi media Postęp

Kwalifikacje agentów ochrony

rozwód kancelaria poznań

Agent ochrony może pełnić funkcję polegającą na ochronie fizycznej albo na zabezpieczaniu technicznym. Usługi firm ochroniarskich są wykonywane na rzecz przedsiębiorcy, który zdecyduje się na skorzystanie z oferty. Natomiast pracownik ochrony może być zatrudniony jedynie w firmie, która uzyskała koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia. Aby zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony, trzeba spełnić szereg warunków. Minimalny wiek to 21 lat i wykształcenie przynajmniej na poziomie gimnazjalnym.

http://adwokatmikolajczak.pl

Pracownik ochrony musi mieć także „czyste akta” – to znaczy, że nie może się przeciw niemu toczyć żadne postępowanie ani nie może być skazany prawomocnym wyrokiem. Przy czym skazanie dotyczy jedynie przestępstw umyślnych. Pod uwagę bierze się również opinię komendanta głównego policji w regionie, w których osoba ubiegająca się o licencję jest zameldowana. Pracownik ochrony musi być również osobą w pełni sprawną psychicznie i fizycznie. Przed uzyskaniem licencji trzeba przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza i psychologa. Pamiętaj, że przy składaniu pism można wykorzystać podpis certyfikatem kwalifikowanym Gliwice.

Ponadto przyszły licencjonowany ochroniarz musi mieć odpowiednią wiedzę teoretyczną. Dotyczy ona prawa w zakresie wykonywanych przez niego czynności – czyli ochrony osób i mienia. Równie ważne jest przeszkolenie z zakresu samoobrony oraz wyszkolenie strzeleckie. Do uzyskania licencji niezbędny jest także kurs technik interwencyjnych. Warto dodać, że państwa członkowskie Unii Europejskiej wzajemnie respektują wydawane licencje dla pracowników ochrony.